Kviz - Bolesti drva vinove loze

1) Koje bolesti ubrajamo u bolesti drva vinove loze?

Winetwork - Quiz Grapevine Trunk Diseases
(Institut Français de la Vigne et du Vin)


2) Koje je godine zabranjena primjena natrijevog arsenata na području cijele Europe? ?3) Da li postoje učinkovite mjere suzbijanja bolesti drva vinove loze?


4) Da li se intenzitet pojave bolesti i izgled simptoma razlikuje ovisno o sorti?

Winetwork - Quiz Grapevine Trunk Diseases
(Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz)

5) Bolesti drva vinove loze razvijaju se na:6) Povežite bolesti s njihovim uzročnicima

Phaeoacremonium aleophilum
Erysiphe necator
Botryosphaeriaceae
Eutypa lata
Guignarda bidwellii
Fomitiporia mediterranea
Phaemoniella chlamydospora

7) Navedite bolesti za koje su prikazani simptomi karakteristični:

Botriosferijsko sušenje drva vinove loze
Apoplektično venuće vinove loze
Sušenje krakova trsa (eutipoza)
Winetwork - Quiz Grapevine Trunk Diseases
1
(Philippe Larignon, IFV)
Winetwork - Quiz Grapevine Trunk Diseases
2
(Philippe Larignon, IFV)
Winetwork - Quiz Grapevine Trunk Diseases
3
(Philippe Larignon, IFV)

8) Na kojim sve dijelovima trsa mogu biti izraženi simptomi? (nekoliko mogućih odgovora)

9) Bolesti drva vinove loze mogu biti kronične ili apoplektične bolesti. Što navedena tvrdnja znači? (nekoliko mogućih odgovora)

Winetwork - Quiz Grapevine Trunk Diseases
(Institut Français de la Vigne et du Vin)10) Koje od navedenih bolesti mogu dovesti do razvoja apoplektičnih, a koje do kroničnih simptoma? (nekoliko mogućih odgovora)11) Na kojem dijelu trsa se razvija primarna infekcija?
12) Koji su mehanizmi prijenosa uzročnika bolesti drva vinove loze?Projekt je financiran sredstvima Europske unije putem Obzor 2020 programa za istraživanja i inovacije, ugovor broj 652601.
legal notice - copyrights Winetwork @2015