Novosti

Projekt WINETWORK je predstavljen u biltenu EIP Agri, izdanje iz mjeseca srpnja 2015.godine
Ambicija projekta WINETWORK je potaknuti inovativne suradnje u vinarskom sektoru. Projekt će implementirati metodologiju koja je uspješno primijenjena u promociji inovacija, razvijenih na osnovi potražnje, u prijašnjim regionalnim i europskim projektima. Pristup projektu je utemeljen na interakciji međusobno povezanih stručnih posrednika, regionalnih stručnih radnih grupa i dvije europske znanstvene radne grupe. Zajednička suradnja svih sudionika projekta omogućuje prijenos rezultata iz znanosti i prakse u stručne radne materijale koji su temelj za izradu materijala namijenjenih krajnjim korisnicima. Pristup projektu prema principu "odozdo prema gore" primijenjen je u svrhu prepoznavanja inovacija razvijenih na osnovi potreba od strane proizvođača kao krajnjih korisnika rezultata projekta.

Projekt WINETWORK će implementirati aktivnosti u 10 regija iz 7 zemalja koje predstavljaju više od 90% ukupne vinske proizvodnje Europske unije (Francuska, Španjolska, Portugal, Italija, Njemačka, Mađarska i Hrvatska). Glavno pitanje koje se nastoji riješiti ovim projektom je suzbijanje bolesti vinove loze koje ugrožavaju budućnost proizvodnog potencijala Europske unije (bolesti drva i zlatna žutica vinove loze). Navedene bolesti predstavljaju opasnost za ekonomsku isplativost ovog sektora te su prepoznate kao prioritet od strane vinogradara, znanstvenika i ostalih stručnjaka. Budući da mnogi vinogradari testiraju učinkovitost inovativnih i održivih pristupa suzbijanja navedenih bolesti, korisno je takve ideje zabilježiti i podijeliti ih na razini svih zemalja Europe. Inovativne prakse će se sažeti, prilagoditi te prenijeti vinogradarima i službama za podršku. Projektom će se formirati sveobuhvatna baza postojećeg znanstvenog i stručnog znanja na temu održivog vinogradarstva te uspostaviti metodologija za podršku svih poljoprivrednih sektora kako bi se potaknuo razvoj inovativnih istraživanja. U projektu WINETWORK je uključeno 10 partnera koji predstavljaju cijeli sustav inovativnosti, počevši od znanstvenika pa sve do proizvođača. Uloga partnera projekta je pospješiti prikupljanje podataka na nacionalnoj razini organizacijom radionica i rasprava sa što većim brojem dionika i praktičara (vinogradari, rasadničari, javne ustanove i drugi) te vođenje "preliminarnih aktivnosti" specifičnih tematika. Aktivnosti će doprinijeti prijenosu rezultata projekta lokalnim dionicima, putem edukacija i radionica, prilikom čega će se nastojati procijeniti njihova učinkovitost. Projekt WINETWORK je financiran iz europskog fonda Obzor 2020 u trajanju od 30 mjeseci.

Za više informacija posjetiti link u nastavku: ec.europa.eu/.../agriculture/network-fight-grapevine-diseases"
Francuska organizacija vinogradarstva i vinarstva (CNIV) pokrenula je nacionalni plan suzbijanja uzročnika propadanja vinograda i podijelila ga u dvije faze. Prva ključna faza projekta omogućit će pregled trenutno dostupnog znanja te postojećih dostignuća iz znanosti. Druga se faza sastoji iz razvoja programa istraživanja te prilagođene cjelokupne organizacije prikupljanja trenutnih saznanja uz pružanje kratkoročnih stručnih preporuka. S obzirom na ozbiljnost navedene problematike, stručna grupa nastoji podijeliti navedenu inicijativu što većem broju korisnika.
U Parizu je 22. srpnja 2015. godine CNIV organizirao stručni seminar na temu propadanja vinograda. Projektom se prikupilo trenutno postojeće znanje o uzrocima propadanja vinograda na području Francuske. Održanim seminarom se proširilo dosadašnja znanja te je donesen akcijski plan.

Događaji

10. studeni 2015.

Prvi tematski seminar u sklopu projekta WINETWORK, čiji je organizator ADVID (www.advid.pt), održat će se 10. studenog 2015. godine u Peso da Régua (Duoro, Portugal), s ciljem prijenosa znanja i poticanja interakcije na temu zlatne žutice i bolesti drva vinove loze između znanstvenika, stručnjaka i proizvođača iz vinogradarsko-vinarskog sektora.


Program predavanja dostupan je na: www.advid.pt/.../Program_10_Nov.pdf"
od 24. do 26. studenog
Informativni tjedan o radnom planu programa "Obzor 2020: Društveni izazov 2" za period 2016.-2017. održat će se od 24. do 26. studenog u Bruxellesu. Tijekom informativnog tjedna bit će dostupne informacije o novom programu Obzor 2020: Društveni izazov 2 - Sigurnost hrane, održivost poljoprivrede i šumarstva, istraživanje mora i kopnenih voda te bio-ekonomija. Program informativnog tjedna je sljedeći: 24. studenog se održava radionica o višestrukoj suradnji sudionika na specifičnim tematikama, 25. studenog je informativni dan, 26. studenog je edukacija sudionika i ugovaranje potencijalnih partnerstva.

Za više informacija posjetiti poveznicu u nastavku: ec.europa.eu/.../info-week-societal-challenge-2-work-programme-2016-2017"
Projekt je financiran sredstvima Europske unije putem Obzor 2020 programa za istraživanja i inovacije, ugovor broj 652601.
legal notice - copyrights Winetwork @2015