WINETWORK european knowledge transfert

Opis projekta

WINETWORK je projekt ostvaren na temelju suradnje europskih zemalja u svrhu razmjene i prijenosa inovativnog znanja između vinogradarskih regija te povećanja proizvodnosti i održivosti vinogradarsko-vinarskog sektora. Tijekom 3 godine, 11 partnera iz 7 europskih zemalja razmijenit će dosadašnje rezultate na temu dvije značajne bolesti vinove loze: bolesti drva i zlatna žutica. Uslijed porasta učestalosti zaraze vinove loze bolestima drva i zlatnom žuticom u vinogradima diljem Europe, vinogradari su navedene bolesti prepoznali kao ekonomski vrlo značajne za vinogradarsko-vinarski sektor. Budući da mnogi vinogradari testiraju učinkovitost inovativnih i održivih metoda suzbijanja navedenih bolesti potrebno je zabilježiti one koje su se u praksi pokazale značajnima, kako bi se omogućila njihova primjena na razini cijele Europe. Projekt je utemeljen na interakciji između stručnih posrednika, regionalnih stručnih grupa te europskih znanstvenih grupa, što omogućuje prijenos stručnih i znanstvenih rezultata u materijale prilagođene krajnjim korisnicima. Zadatak mreže je poticanje suradnje između znanstvenika, stručnjaka i proizvođača kako bi se prikupila nova te prenijela postojeća znanja i iskustva sudionika vinogradarsko-vinskog sektora iz različitih europskih regija. Tijekom trajanja projekta nastojat će se definirati najznačajnija pitanja za koja je nakon završetka projekta potrebno osigurati pronalazak rješenja te time omogućiti održivost već uspostavljene mreže.

U projektu WINETWORK će izravno sudjelovati oko 180 osoba u prikupljanju, prepoznavanju te sumiranju rezultata iz prakse i znanosti na području cijele Europe, kako bi čitava šira zajednica imala pristup i uvid u rezultate.
REZERVOAR ZNANJA

Pristup dokumentima koji sintetiziraju znanstveno i stručno znanje koje je prikupljeno u 7 europskih zemalja tijekom trajanja projekta.


REZERVOAR ZNANJA

Projekt WINETWORK je predstavljen u biltenu EIP Agri, izdanje iz mjeseca srpnja 2015.godine
Projekt je financiran sredstvima Europske unije putem Obzor 2020 programa za istraživanja i inovacije, ugovor broj 652601.
legal notice - copyrights Winetwork @2015