Projekt WINETWORK je utemeljen na prethodno razvijenoj i provjerenoj metodologiji za inovativna istraživanja primijenjenoj u europskim projektima WINETECH i WINETECH PLUS. Temeljni cilj projekta WINETWORK je smanjiti jaz izmedu istraživanja i inovacija osnivanjem tematske mreže za promociju inovacijama vođenih istraživanja, primijenjenih u vinogradarskom sektoru, a temeljenih na prethodnim iskustvima.

Projektom se prilagođava standardna metodologija za učinkovitiji prijelaz iz znanstvenih u inovativna istraživanja ovisno o potrebama korisnika. Ovakav pristup podrazumijeva prikupljanje iskustva i znanja različitih sudionika, interaktivno kreiranje zajedničkih znanja te njihovu distribuciju među dionicima.

a) Ciljevi: Projekt WINETWORK ima četiri specifična cilja

Razviti sustav zajedničkog prikupljanja znanja na razini Europe. Projekt WINETWORK će na temelju iskustva iz prethodnih projekata razviti inovativnu metodologiju za jačanje višestruke suradnje sudionika u sakupljanju znanja i inovativnih rješenja direktno iz istraživanja te nadalje prikupiti, sastaviti, podijeliti i dalekosežno prenijeti najbolje prakse i rezultate istraživanja stručnim i znanstvenim sudionicima sektora.
Potaknuti razmjenu informacija i zajednički razviti bazu znanja na temu bolesti drva i zlatne žutice vinove loze. Projekt pospješuje razmjenu informacija i znanja između znanstvenika i vinogradara na temu suzbijanja dviju bolesti vinove loze, poticanjem protoka informacija i razmjene iskustava između različitih europskih regija u kojima te bolesti pričinjavanju štetu proizvodnji. Formiranjem sveobuhvatne baze postojećeg znanstvenog i stručnog znanja omogućit će se dostupnost informativnih materijala pružateljima inovativnih usluga i krajnjim korisnicima (vinogradarima).
Unaprijediti vještine i edukativni materijal dionika vinogradarsko-vinskog sektora. Projekt WINETWORK će iz rezultata prikupljenih u bazi znanja omogućiti razvoj materijala za edukaciju vinogradara, poljoprivrednih službi, savjetnika i službi za podršku inovacijama. Razvit će se i implementirati programi edukacije. Projektom će se prepoznati najučinkovitiji načini distribucije i prijenosa znanja.
Razviti program za inovativna istraživanja čiji je cilj povećanje proizvodnosti i održivosti europskog vinogradarsko-vinskog sektora. Jedan od ciljeva projekta je razviti konkretniji i pristupačniji program za inovativna istraživanja.

b) Projekt

Schema project
Projekt WINETWORK je utemeljen na metodologiji primijenjenoj u prethodnim projektima WINETECH i WINETECH PLUS. Projekt se temelji na mreži regionalnih stručnih posrednika i stručnih radnih grupa te znanstvenih radnih grupa na razini Europe. Osnovano je 10 međusobno povezanih stručnih radnih grupa, po jedna za svaku regiju, u čijem su sastavu stručnjaci, službe za podršku, proizvođači te stručni posrednik. Znanstvene radne grupe sastoje se iz dvije odvojene grupe posvećene bolestima drva (eng. Grapevine trunk disease, GTD) i zlatnoj žutici vinove loze (franc. Flavescence dorée, FD). Znanstvene grupe okupljaju znanstvenike s područja cijele Europe, čija su istraživanja posvećena navedenim bolestima.
Nakon formiranja stručnih i znanstvenih radnih grupa te dovršenog pregleda i analize postojećeg znanja, rezultati će se sažeti, a najznačajnije informacije definirati na razini svake regije pojedinačno. Sažeto znanstveno i stručno znanje prenijet će se u obliku edukativne i interaktivne podrške koja je namijenjena službama za podršku vinogradarima. Baze znanja sastojat će se od video seminara, letaka, video isječaka, biltena i publikacija.
Znanstvene radne grupe, stručne radne grupe i europski vinogradari surađivat će u identificiranju potreba za inovativnim istraživanjima i definiranju budućih programa istraživanja.
Sve navedeno doprinosi distribuciji i primjeni rezultata projekta. Da bi se osigurao uspjeh projekta definirat će se planovi distribucije rezultata projekta – jedan europski i 10 regionalnih. Održat će se posebni događaji s ciljem  distribucije edukativnih materijala proizvođačima, savjetnicima i službama za podršku inovacijama. Partneri projekta razmotrit će i mogućnosti prijenosa rezultata projekta u ostale europske projekte i ostale poljoprivredne sektore.

c) Očekivani učinci

Projekt WINETWORK će osigurati metodologiju koja podržava sve poljoprivredne sektore u unaprjeđenju inovativnih istraživanja. Projekt je po prvi puta primijenjen u vinogradarsko-vinarskom sektoru pa se očekuje spečifican utjecaj na suzbijanje bolesti vinove loze. Očekuje se značajan utjecaj projekta na razini cijele Europe. Projekt će:
Pospješiti tijek informacija i znanja između institucija i praktičara
Povećati suradnju u području inovacija između europskih regija
Formirati bazu postojećeg znanstvenog i praktičnog znanja
Potaknuti prikupljanje inovativnog znanja specifične tematike, povećati prihvaćenost informacija kod korisnika i potaknuti distribuciju rješenja za kompetitivnu i održivu poljoprivredu
Osigurati korisnicima pristupačan i dugotrajno dostupan materijal čija bi tematika osigurala provođenje konkretnijih i sveobuhvatnih programa inovativnih istraživanja i multilateralnih projekata
Unaprijediti vještine i edukacijske materijale u inovativnim pristupima te specijaliziranim tematikama
Pružiti podršku implementaciji Europskog partnerstva za inovacije (EIP) “Poljoprivredna proizvodnja i održivost”
Utjecati na ekonomičnost vinogradarsko-vinskog sektora: distribucija dobrih praksi projektom WINETWORK smanjit će negativan utjecaj i daljnje širenje bolesti drva i zlatne žutice vinove loze
Utjecati na znanstvenu zajednicu: razviti nove i unaprijediti postojeće preporuke za suzbijanje bolesti drva i zlatne žutice vinove loze


Na letku na hrvatskom jeziku WINETWORK Letak - završna verzija

Projekt je financiran sredstvima Europske unije putem Obzor 2020 programa za istraživanja i inovacije, ugovor broj 652601.
legal notice - copyrights Winetwork @2015