Kviz - Zlatna žutica vinove loze

1) Koji je patogen uzročnik zlatne žutice vinove loze?2) Koji je mehanizam prijenosa uzročnika zlatne žutice vinove loze? (nekoliko mogućih odgovora)

Winetwork - Quiz Grapevine Trunk Diseases
(Cristina Carlos, ADVID)


3) Koji kukac(-ci) prenosi(-se) zlatnu žuticu vinove loze?
4) Američki cvrčak unosi fitoplazmu u organizam hraneći se na zaraženom trsu. Zatim prenosi fitoplazmu s jednog trsa na drugi pri svakom novom hranjenju. Kukac je zarazan (može prenijeti fitoplazmu):5) Može li američki cvrčak prenijeti fitoplazmu na potomstvo?

Winetwork - Quiz Grapevine Trunk Diseases
(Cristina Carlos, ADVID)

6) Koliko različitih sojeva fitoplazme zlatne žutice vinove loze ima u Europi?7) Na koji je način moguće ograničiti prijenos fitoplazme cijepljenjem? (nekoliko mogućih odgovora)8) Koji su simptomi zlatne žutice vinove loze? (nekoliko mogućih odgovora)
9) Prikazana klorotičnost listova karakterističan je simptom zlatne žutice vinove loze kod:

Winetwork - Quiz Flavescence Dorée


10) Samo su pojedine sorte osjetljive na zlatnu žuticu vinove loze


11) Zlatna žutica vinove loze klasificirana je kao: (nekoliko mogućih odgovora)
12) Click on the photo corresponding to the following insects

Ličinka američkog cvrčka (Scaphoideus titanus), stadij L3
Odrasli oblik američkog cvrčka (Scaphoideus titanus)
Lozin zeleni cvrčak (Empoasca vitis)
Ličinka cvrčka Phlogotettix cyclops
Winetwork - Quiz Flavescence Dorée
1
(Photo Pascal Salar, INRA)
Winetwork - Quiz Flavescence Dorée
2
(Photo IFV)
Winetwork - Quiz Flavescence Dorée
3
(Photo Pascal Salar, INRA)
Winetwork - Quiz Flavescence Dorée
4
(Photo Julien Chuche, INRA)
Projekt je financiran sredstvima Europske unije putem Obzor 2020 programa za istraživanja i inovacije, ugovor broj 652601.
legal notice - copyrights Winetwork @2015