Novosti

WINETWORK u biltenu EIP Agri
Monday 7 September 2015
Projekt WINETWORK je predstavljen u biltenu EIP Agri, izdanje iz mjeseca srpnja 2015.godine
Ambicija projekta WINETWORK je potaknuti inovativne suradnje u vinarskom sektoru. Projekt će implementirati metodologiju koja je uspješno primijenjena u promociji inovacija, razvijenih na osnovi potražnje, u prijašnjim regionalnim i europskim projektima. Pristup projektu je utemeljen na interakciji međusobno povezanih stručnih posrednika, regionalnih stručnih radnih grupa i dvije europske znanstvene radne grupe. Zajednička suradnja svih sudionika projekta omogućuje prijenos rezultata iz znanosti i prakse u stručne radne materijale koji su temelj za izradu materijala namijenjenih krajnjim korisnicima. Pristup projektu prema principu "odozdo prema gore" primijenjen je u svrhu prepoznavanja inovacija razvijenih na osnovi potreba od strane proizvođača kao krajnjih korisnika rezultata projekta.

Projekt WINETWORK će implementirati aktivnosti u 10 regija iz 7 zemalja koje predstavljaju više od 90% ukupne vinske proizvodnje Europske unije (Francuska, Španjolska, Portugal, Italija, Njemačka, Mađarska i Hrvatska). Glavno pitanje koje se nastoji riješiti ovim projektom je suzbijanje bolesti vinove loze koje ugrožavaju budućnost proizvodnog potencijala Europske unije (bolesti drva i zlatna žutica vinove loze). Navedene bolesti predstavljaju opasnost za ekonomsku isplativost ovog sektora te su prepoznate kao prioritet od strane vinogradara, znanstvenika i ostalih stručnjaka. Budući da mnogi vinogradari testiraju učinkovitost inovativnih i održivih pristupa suzbijanja navedenih bolesti, korisno je takve ideje zabilježiti i podijeliti ih na razini svih zemalja Europe. Inovativne prakse će se sažeti, prilagoditi te prenijeti vinogradarima i službama za podršku. Projektom će se formirati sveobuhvatna baza postojećeg znanstvenog i stručnog znanja na temu održivog vinogradarstva te uspostaviti metodologija za podršku svih poljoprivrednih sektora kako bi se potaknuo razvoj inovativnih istraživanja. U projektu WINETWORK je uključeno 10 partnera koji predstavljaju cijeli sustav inovativnosti, počevši od znanstvenika pa sve do proizvođača. Uloga partnera projekta je pospješiti prikupljanje podataka na nacionalnoj razini organizacijom radionica i rasprava sa što većim brojem dionika i praktičara (vinogradari, rasadničari, javne ustanove i drugi) te vođenje "preliminarnih aktivnosti" specifičnih tematika. Aktivnosti će doprinijeti prijenosu rezultata projekta lokalnim dionicima, putem edukacija i radionica, prilikom čega će se nastojati procijeniti njihova učinkovitost. Projekt WINETWORK je financiran iz europskog fonda Obzor 2020 u trajanju od 30 mjeseci.

Za više informacija posjetiti link u nastavku: ec.europa.eu/.../agriculture/network-fight-grapevine-diseases"
Projekt je financiran sredstvima Europske unije putem Obzor 2020 programa za istraživanja i inovacije, ugovor broj 652601.
legal notice - copyrights Winetwork @2015