Novosti

Stručni seminar o propadanju vinograda održan u Parizu
Monday 7 September 2015
Francuska organizacija vinogradarstva i vinarstva (CNIV) pokrenula je nacionalni plan suzbijanja uzročnika propadanja vinograda i podijelila ga u dvije faze. Prva ključna faza projekta omogućit će pregled trenutno dostupnog znanja te postojećih dostignuća iz znanosti. Druga se faza sastoji iz razvoja programa istraživanja te prilagođene cjelokupne organizacije prikupljanja trenutnih saznanja uz pružanje kratkoročnih stručnih preporuka. S obzirom na ozbiljnost navedene problematike, stručna grupa nastoji podijeliti navedenu inicijativu što većem broju korisnika.
U Parizu je 22. srpnja 2015. godine CNIV organizirao stručni seminar na temu propadanja vinograda. Projektom se prikupilo trenutno postojeće znanje o uzrocima propadanja vinograda na području Francuske. Održanim seminarom se proširilo dosadašnja znanja te je donesen akcijski plan.
Projekt je financiran sredstvima Europske unije putem Obzor 2020 programa za istraživanja i inovacije, ugovor broj 652601.
legal notice - copyrights Winetwork @2015